โรงเรียนศรีไพรวิทยา

 

 

โรงเรียนศรีไพรวิทยาเขาค้อ

โรงเรียนเขาค้อ

 

โรงเรียนศรีไพรวิทยา

โรงเรียนศรีไพรวิทยาเอกชน

 

รร.เขาค้อ

โรงเรียนเอกชนเขาค้อ

ติดต่อได้ที่

โรงเรียนศรีไพรวิทยา

๑๔๗ หมู่ ๑๓ ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๒๘๐

โทรศัพท์ ๐๕๖-๗๑๓๘๒๔ , ๐๘๙-๙๕๘๓๙๗๖, ๐๘๑-๙๖๒๗๒๘๔

โทรสาร ๐๕๖-๗๑๓๘๒๔

Comments

แสดงความคิดเห็น

  •  Posted by at 3:45 am